Wednesday, April 29, 2015

Programma dodenherdenking 4 mei 2015

Persbericht

DODENHERDENKING VELP

OVER MOEDIGE MENSEN

Daadkracht op het juiste moment, dat is het kenmerk van moedige burgers’, betoogde prof. dr. C.J.M. Schuyt vorig jaar in zijn Beschermerslezing in Kamp Vught. ‘Moedige mensen doen vaak dingen die ze zelf niet helemaal begrijpen. Pas achteraf realiseren ze zich dat wat ze gedaan hebben heel erg riskant was.’ Het 4 Mei Comité Velp besloot om prof. Schuyt te vragen om dit jaar een overdenking uit te spreken in Velp tijdens de Dodenherdenking. Zijn betoog in Vught over moedige mensen sluit namelijk precies aan bij het Monument voor moedige mensen dat op 16 april j.l. in Velp is onthuld ter ere van de Velpse burgers die in de Tweede Wereldoorlog meer dan 600 – ook Joodse – onderduikers een schuilplaats boden.
Het Monument met plaquette is gelegen op de hoek van de Hoofdstraat en de Hogeweg.foto: Velpsche Courant


Parkstraatkerk
De jaarlijkse Dodenherdenking in Velp begint in de voormalige Parkstraatkerk aan de Parkstraat. Voor en na de korte overdenking door prof. Schuyt, zal het Thomassen Mannenkoor uit Rheden zingen en draagt Erina Geerken, leerling van de Roncallischool in Velp een zelfgeschreven gedicht voor. Ze won daarmee de dichtwedstrijd van Amnesty International. Aanvang: 19.15 uur. Iedereen is van harte welkom.
Aansluitend wordt omstreeks 19.45 uur de Stille Tocht geformeerd, vóór de Parkstraatkerk. Iedereen kan zich daar bij aansluiten. Met ‘omfloerste trom’ lopen leden van Harmonie Unisono voor de stoet uit naar het Herdenkingsmonument in het Villapark aan de Vijverlaan. Bij het monument wordt de Bevrijdingsklok geluid, terwijl de vrijheidsvlam brandt. Scouts van De Velpsche Woudloopers & de Olmen en van De Markesteengroep staan met fakkels aan weerszijden van het monument. Na de twee minuten stilte, vanaf 20.00 uur, en het zingen van het Wilhelmus worden kransen en bloemen gelegd door afgevaardigden van diverse organisaties, zoals het 4 Mei Comité Velp, Stichting Velp voor Oranje, Stichting De Geërfden van Velp, Raad van Kerken Velp, Stichting Promotie Centrum Velp, Amnesty International en Studentenvereniging Arboricultura (Hogeschool Larenstein). Leerlingen van de Roncallischool – die het monument ‘adopteerden’ – leggen vervolgens een bloemstuk en leerlingen van basisschool De Arnhorst leggen bloemen namens alle Velpse basisscholen. Daarna krijgen alle aanwezige kinderen gelegenheid om hun bloemen te leggen. Zelf geplukte bloemen of de losse bloemen die het Comité daarvoor heeft klaar gezet. Tijdens het defilé langs het monument, waaraan alle bezoekers kunnen deelnemen, speelt Harmonie Unisono. En daarmee eindigt de eenvoudige, maar ieder jaar weer indrukwekkende bijeenkomst.


Informatie:
4 Mei Comité Velp, Mr. J.M. Bosnak, secretaris.
Tel. 026-3635590

Tel. 06-29533254


No comments: