Wednesday, December 11, 2013

Presentatie boek onderduikers in Velp

Uit de Gelderlander van woensdag 11 december 2013

Presentatie boek onderduikersVELP/ ARNHEM – Later dan ver­wacht verschijnt donderdag 12 december 2013  het boek ‘Verborgen in Velp’ over mensen die het leven hebben ge­red van onderduikers. Burgemees­ter Petra vanWingerden van de gemeente Rheden krijgt het eer­ste exemplaar uitgereikt uit han­den van rabbijn Soetendorp, die in Velp heeft ondergedoken geze­ten. De officiële presentatie in de Parkstraatkerk aan de Parkstraat begint om 14.00 uur. Het boek is verkrijgbaar in de kerk en bij Jansen en de Feijter en kost 14,95 euro. Tijdens de presentatie wordt een documentaire ver­toond over het onderduikadres Jeruzalem 31. Veertien Joodse fa­milieleden overleefden hier de TweedeWereldoorlog.
Samensteller en stuwende kracht achter het tot stand komen van dit boek  is Gety Hengeveld, voorzitter van Velp voor Oranje. Walter Jansen tekent samen met Velp voor Oranje voor de organisatie  van  deze middag. Ook is het boek via hem uitgegeven.  Klik op  www.eenpassievoorboeken.nl om het via internet te kunnen bestellen. Of direct via  http://www.eenpassievoorboeken.nl/activiteiten/verborgeninvelp.php

Thursday, May 02, 2013

Dodenherdenking Velp 2013DODENHERDENKING

HERINNERINGEN AAN DE ONDERDUIKTIJD IN VELP


De jaarlijkse Dodenherdenking in Velp begint in de Parkstraatkerk met een overdenking en muziek. 
Aanvang: 19.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Prof. dr. Arnold Heertje was als kleine jongen korte tijd ondergedoken in Velp. Zijn zusje Lenie en zijn ouders waren na elkaar enige tijd ondergedoken in de Egmondstraat. En zijn broertje Isch overleefde de oorlogsjaren in Velp ‘als zoontje’ bij een familie op de Pinkenbergseweg. Prof. Heertje, geboren op de Paasberg in Arnhem, zal onder andere over die herinneringen van hemzelf en zijn familie vertellen, tijdens de overdenking in de Parkstraatkerk.
Voor en na die overdenking zingen de 15 leden van ‘Panta Rhei Vocaal’ enkele liederen. De elfjarige Jasper Burgers van basisschool Daalhuizen in Velp draagt het gedicht voor waarmee hij de dichtwedstrijd van Amnesty International won.
Aansluitend wordt omstreeks 19.45 uur de Stille Tocht geformeerd, vóór de Parkstraatkerk. Iedereen kan zich daar bij aansluiten. Met “stille trom” lopen leden van het Malletkorps van Harmonie Unisono Velp voor de stoet uit naar het Herdenkingsmonument in het Villapark aan de Vijverlaan. Bij het monument wordt de Bevrijdingsklok geluid, terwijl de vrijheidsvlam brandt. Scouts van De Velpsche Woudloopers & de Olmen en van De Markesteengroep staan met fakkels aan weerszijden van het monument. Na de twee minuten stilte, vanaf 20.00 uur, begeleidt Harmonie Unisono Velp de aanwezigen bij het zingen van het Wilhelmus. Aansluitend worden kransen en bloemen gelegd door afgevaardigden van diverse organisaties, zoals het Comité 4 Mei Velp, Stichting Velp voor Oranje, Stichting De Geërfden van Velp, Stichting Promotie Centrum Velp en Amnesty International. Leerlingen van de Roncallischool – die het monument ‘adopteerden’ – leggen vervolgens een bloemstuk. En leerlingen van de Prins Bernhardschool leggen bloemen namens alle Velpse basisscholen. Daarna heeft iedereen de gelegenheid om bloemen te leggen. De laatste jaren komen steeds meer kinderen naar de Velpse Dodenherdenking. Ze nemen vaak zelf geplukte bloemen mee of leggen de losse bloemen die het Comité daarvoor heeft klaar gezet. Tijdens het defilé langs het monument, waaraan alle bezoekers kunnen deelnemen, speelt Unisono. En daarmee eindigt de eenvoudige, maar ieder jaar weer indrukwekkende bijeenkomst.
Informatie:
Comité 4 Mei Velp, Mr. J.M. Bosnak, secretaris.
Tel. 026-3635590
Tel. 06-29533254