Monday, April 26, 2010

De Herdenking op 4 mei 2010 in Velp

Zoals gebruikelijk herdenken we op 4 mei om acht uur ’s avonds in het Villapark hen die voor onze vrede en vrijheid het offer van hun leven brachten.

kransen en bloemen 12 dagen na de herdenking - 16 mei 2010

Voorafgaand aan de plechtigheid in het Villapark is er net als andere jaren een bijeenkomst in de Parkstraatkerk, die om 19.15 uur begint. Daar is iedereen welkom; het is beslist geen besloten bijeenkomst.


gedenksteen in de Parkstraatkerk

Mevrouw Marianne van Praag, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in onze regio, zal een kort woord ter overdenking uitspreken. De uit Velp afkomstige violist Daniel Frankenberg zal samen met zijn vriend Teun Faber, altviool, voor de muzikale omlijsting zorgen. Natuurlijk wordt ook het winnende gedicht van de wedstrijd van Amnesty voor basisschoolleerlingen voorgelezen, ditmaal door Elles van Dijken van de Prins Bernhardschool.. Bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na afloop van de bijeenkomst, om 19:45 uur begint de stille tocht van de Parkstraatkerk naar het Bevrijdingsmonument in het villapark. Daar wordt vanaf 19:55 de Vrijheidsklok geluid, worden twee minuten stilte gehouden en wordt het Wilhelmus gezongen. Daarna volgt het leggen van kransen door het 4 mei Comité Velp, Velp Voor Oranje, de Geërfden van Velp, Ondernemersvereniging Centrum Velp en twee Velpse scholieren. Dan worden bloemen gelegd door andere aanwezigen. Medewerking wordt verleend door de Drum-en Showfanfare Mr. H.M.van der Zandt, scoutinggroep de Velpsche Woodloopers & de Olmen en Velp voor Oranje. De organisatie is in handen van het Comité 4 mei Velp.  Zie ook www.4en5mei.nl/herdenken/velp .

Contactadres:
Mr.J.M.Bosnak
Secretaris Comité 4 mei Velp
Vijverlaan 9
6881 HK Velp