Tuesday, March 22, 2016

Welkom bij de Oorlogsmonumenten van Velp

Na de bevrijding van Velp op 16 april 1945 zijn in Velp verschillende oorlogsmonumenten opgericht om het leed van de bezetting en de inspanning van velen om de bezetter te verdrijven, nooit meer te vergeten.

Op de website  http://www.4en5mei.nl/  kunt u de meeste oorlogsmonumenten in Nederland eenvoudig terugvinden.

Ook op Wikipedia vindt u een overzicht van alle monumenten in de gemeente Rheden.

In de huidige tijd  wordt nog hard gewerkt om de bevrijding levend te houden: in de Grote Kerk aan de Kerskstraat in Velp zijn in 2015 (glas-in-lood) bevrijdingsramen  geplaatst.
Kijk voor alle informatie daarover op bevrijdingsramenvelp.nl  Ook verderop ziet u enige info over de bevrijdingsramen.


Indruk van de Grote Kerk in Velp Gld. nadat de herdenkingsramen geplaatst zullen zijn (2015).

U vindt hier fotomateriaal en beschrijvingen van alle mij bekende oorlogs- en bevrijdingsmonumenten in Velp.
Het kaartje dat u hierboven ziet geeft van de meeste monumenten de locatie aan; het is afkomstig uit een artikel van "Velp-voor-Oranje" in de Regiobode van 1 april 2005. Het monument bij de Emmapyramide (zie nr 6) ligt een behoorlijk stuk fietsen ten Noorden van Velp (niet op het kaartje; ongeveer in de richting van de pijl)
Als u op een foto of kaartje klikt krijgt u een groter formaal te zien.
Alle foto's van monumenten zijn (tenzij anders vermeld) door mijzelf gemaakt en kunnen door ieder vrij van copyright gebruikt worden met bronvermelding. Op verzoek zend ik u de foto(s) toe in een hogere resolutie.
U kunt commentaar geven op dit bericht en op deze site. Op- en aanmerkingen zijn ook welkom op 026-3648948 of e-mail wietze.landman@gmail.com

Tuesday, March 08, 2016

1. Plaquette ABN-AMRO bank

Plaquette ABN-AMRO bank


De plaquette hangt aan de buitenmuur van het bankgebouw aan de Hoofdstraat in Velp, recht tegenover het monumentale postkantoor. De gedenkplaat is geplaatst ter nagedachtenis aan de 31 jongemannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het gebied van de Oostelijke Veluwezoom door de bezetter zijn gefusilleerd. In de periode van november 1944 tot eind maart 1945 moest een groot aantal politieke gevangenen een gedwongen verblijf doormaken in de toenmailge Rotterdamse Bank aan de Hoofdstraat te Velp. Tot tweemaal toe is uit hun midden een groep mannen geselecteerd voor executie. Ongeveer tien mensen zijn gefusilleerd bij de Emmapyramide. Daar is een steen geplaatst met hun namen (zie bericht 6 ).

Sunday, March 06, 2016

2. Graf J.A. Brydson Begraafplaats Reinaldstraat

Graf J.A. Brydson Hervormde Begraafplaats Reinaldstraat.

Aan de Reinaldstraat is een besloten Hervormde Begraafplaats met een serene rustige sfeer die met her en der half overwoekerde graven herinnert aan vervlogen tijden.
Hier vindt u het graf van John Alexander Brydson, Schots vlieger, die op 23-jarige leeftijd verongelukt na het neerschieten van zijn vliegtuig. Hij werd door de Duitsers op 1 april 1945 neergehaald boven Velp. In afwachting van zijn identificatie werd hij begraven op de Hervormde Begraafplaats.


De familie Boxman ontfermde zich over het graf. Via het Rode Kruis in Schotland is de naam van de piloot achterhaald. In 1985 en in 1995 hebben John’s moeder en een broer en zuster het graf bezocht. In 2005 is de zuster van John alleen naar Velp gekomen.
Sinds enkele jaren ontfermt de heer Wim van den End zich over het graf.


Als u de begraafplaats wilt bezoeken dient u de sleutel van het toegangshek op te halen bij Oosterwolde aan de Reinaldstraat 2.

Friday, March 04, 2016

3. Theodorus Dobbeweg

Theo Dobbe was één van de leiders van de Landelijke Knokploegen. Tijdens de oorlog zat hij ondergedoken bij de familie Burgers aan de Waschweg in Velp.


Dobbe werd op Dolle Dinsdag (5 september 1944) in Arnhem gearresteerd toen hij probeerde een collaborateur te liquideren. Hij werd gevangengezet op het landgoed Avegoor, waar hij aan een zwaar verhoor werd onderworpen. Daarna werd hij naar het Hof te Dieren gebracht. Vlak voordat hij gefusilleerd zou worden, overhandigde Dobbe een afscheidsbriefje dat hij mocht schrijven aan zijn bewaker. Tegelijkertijd gaf hij een SS-er een enorme oplawaai en trachtte hij de revolver van zijn bewaker te grijpen. Maar tijd om te schieten had hij niet meer; de twee andere bewakers van de Sicherheitsdienst openden het vuur. Dobbe werd dodelijk getroffen en op de fusilladeplaats begraven.
Na de bevrijding werd Theo Dobbe herbegraven op het kerkhof van Dieren. Een Velpse Belangenvereniging heeft op de plaats van executie een monument laten plaatsen opdat de verzetsman Dobbe niet in de vergetelheid raakt.

foto afkomstig van de website van het "4 mei Comité Rheden".

In Velp is de Waschweg omgedoopt tot Theodorus Dobbeweg.

Wednesday, March 02, 2016

4. Steen in Mauritsstraat 36

Steen in Mauritsstraat 36Op zondagmorgen 17 september 1944 (aanvang slag om Arnhem) vielen er bommen in de gemeente Rheden en ook in Velp. Het gebombardeerde gedeelte omvatte de straten Annastraat, Waterstraat, Looierstraat, Mauritsstraat en Jacobastraat. De huizen van de gezinnen De Haas en Schuurman kregen een voltreffer in het voorhuis. De heer Schuurman werd ernstig aan het hoofd gewond. Ook de huizen aan de Mauritsstraat 34, 36 en 38 kregen een bominslag en helaas vielen hierbij vier levens te betreuren waarvan één in de Looierstraat. Op de steen staat te lezen: ter nagedachtenis aan de oorlogsgetroffenen van Beltjershof, 1940-1945.

Dat men in de Mauritsstraat rond deze woningen nog steeds Oranjegezind is, is goed te zien op bijgaande foto van 7 juni 2006 (vlak voor het WK Voetbal)