Wednesday, March 02, 2016

4. Steen in Mauritsstraat 36

Steen in Mauritsstraat 36Op zondagmorgen 17 september 1944 (aanvang slag om Arnhem) vielen er bommen in de gemeente Rheden en ook in Velp. Het gebombardeerde gedeelte omvatte de straten Annastraat, Waterstraat, Looierstraat, Mauritsstraat en Jacobastraat. De huizen van de gezinnen De Haas en Schuurman kregen een voltreffer in het voorhuis. De heer Schuurman werd ernstig aan het hoofd gewond. Ook de huizen aan de Mauritsstraat 34, 36 en 38 kregen een bominslag en helaas vielen hierbij vier levens te betreuren waarvan één in de Looierstraat. Op de steen staat te lezen: ter nagedachtenis aan de oorlogsgetroffenen van Beltjershof, 1940-1945.

Dat men in de Mauritsstraat rond deze woningen nog steeds Oranjegezind is, is goed te zien op bijgaande foto van 7 juni 2006 (vlak voor het WK Voetbal)