Thursday, May 01, 2014

Dodenherdenking Velp 4 mei 2014


foto Marc Pluim


DODENHERDENKING VELP

VELPSE VERHALEN OVER MOEDIGE MENSENDe jaarlijkse Dodenherdenking in Velp begint in de Parkstraatkerk 
met een overdenking en muziek. 
Aanvang: 19.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Indrukwekkende verhalen over moedige mensen in Velp tijdens de oorlog in 1940-1945 zijn kortgeleden opgeschreven en gepubliceerd. Over dat boek – Verborgen in Velp – nooit vertelde verhalen over moed, verzet en onderduikers – en het samenstellen ervan, vertelt Gety Hengeveld-de Jong tijdens de bijeenkomst in de voormalige Parkstraatkerk aan de Parkstraat, voorafgaand aan de Stille Tocht en Dodenherdenking in Velp. Tijdens die bijeenkomst zingt het koor ‘Puur Zang’ enkele liederen en draagt Susan Caspers van de Velpse Prins Bernhardschool het gedicht voor waarmee zij de dichtwedstrijd van Amnesty International won. 
Aansluitend wordt omstreeks 19.45 uur de Stille Tocht geformeerd, vóór de Parkstraatkerk. Iedereen kan zich daar bij aansluiten. Met ‘stille trom’ lopen leden van de Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt voor de stoet uit naar het Herdenkingsmonument in het Villapark aan de Vijverlaan. Bij het monument wordt de Bevrijdingsklok geluid, terwijl de vrijheidsvlam brandt. Scouts van De Velpsche Woudloopers & de Olmen en van De Markesteengroep staan met fakkels aan weerszijden van het monument. Na de twee minuten stilte, vanaf 20.00 uur, en het zingen van het Wilhelmus worden kransen en bloemen gelegd door afgevaardigden van diverse organisaties, zoals het Comité 4 Mei Velp, Stichting Velp voor Oranje, Stichting De Geërfden van Velp, Stichting Promotie Centrum Velp, Amnesty International en Studentenvereniging Arboricultura (Hogeschool van Hall Larenstein). Leerlingen van de Roncallischool – die het monument ‘adopteerden’ –  leggen vervolgens een bloemstuk en leerlingen van basisschool Daalhuizen leggen bloemen namens alle Velpse basisscholen. Daarna krijgen alle aanwezige kinderen gelegenheid om hun bloemen te leggen. Zelf geplukte bloemen of de losse bloemen die het Comité daarvoor heeft klaar gezet. Tijdens het defilé langs het monument, waaraan alle bezoekers kunnen deelnemen, speelt de Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt. En daarmee eindigt de eenvoudige, maar ieder jaar weer indrukwekkende bijeenkomst.

Informatie: 
Comité 4 Mei Velp, Mr. J.M. Bosnak, secretaris.
j@bosnak.nl
Tel. 026-3635590  
Tel. 06-29533254

Uit: De Gelderlander 1 mei 2014