Monday, January 25, 2016

11. Monument voor moedige mensen in WO2

            

foto: Velpsche Courant

  
Het boek Verborgen in Velp - nooit vertelde verhalen over moed, verzet en onderduikers is bedoeld als een monument voor de moedige Velpenaren die meer dan 600 - ook Joodse - onderduikers een schuilplaats boden.
Maar als reactie op de daarin gepubliceerde verhalen bleek er juist ook behoefte te zijn aan een plaats in Velp, waar men die moedige Velpenaren kan herdenken en waar men bloemen kan leggen, of een steentje. Een herinneringsmonument dus.

Samengesteld door Gety Hengeveld en nog verkrijgbaar bij Jansen en de Feijter in Velp

Een comité bestaande uit voormalige onderduikers, nabestaanden van oud-verzetsmensen en andere betrokken Velpenaren beijverde zich om dat monument daadwerkelijk vorm te geven. Op 16 april 2015, precies 70 jaar na de Bevrijding van Velp, is het monument onthuld door twee Joodse meisjes die, mede dankzij de moed van twee doodgewone Velpse gezinnen, de oorlog overleefden: Mirjam Troostwijk-Kerkoet en Evelyn Schön-Beder. Uit heel Nederland en uit Zwitserland, Israël, Amerika, Engeland en Frankrijk kwamen onderduikers en familieleden en nabestaanden van die moedige mensen, om bij de onthulling aanwezig te zijn.

Inmiddels is besloten om ieder jaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Iedereen is welkom om elkaar te ontmoeten in Nieuw-Schoonoord. In principe op 16 april tussen 14 en 16 uur. Om 15 uur is een korte plechtigheid bij het monument.
(In 2016: op zondag 17 april.)
Plaats: Hoofdstraat, hoek Hogeweg, in het plantsoen voor Nieuw-Schoonoord (v/h Avondzon).

Comité van Aanbeveling: Janny Godschalk, Isaac Heertje, Louis Rozendaal, Evelyn Schön-Beder, Mirjam Troostwijk-Kerkoet - Marcel Driessen, Loes Hupkes-Koens, Fokko Monsma, Paul Roelofsen jr., Eddy van der Voort, Herman van Zwam - John en Irene Bosnak, Bernard Compaijen, Walter Jansen, Iet Maring, Ben van Schaik. Ondersteund door: Belangenver. Daalhuizen-Velp, Wijkplatform Velp-Zuid, Wijkvereniging Daalhuizen-Oost. Gesponsord door o.a.: De Geërfden van Velp, Rotaryclub Velp/Rozendaal, Vivare, ABN-AMRO, Lionsclub Rheden, Innoforte, Bewoners Nieuw-Schoonoord. Uitvoerend comité: Gety Hengeveld, voorzitter; Anita Matser, secretaris-penningmeester; Yvon van Wordragen, Frans Budel, Willem Heineman.

Ontwerp monument: Willem Heineman, architect. Beeld Het ondergedoken kind: Yvon van Wordragen.


No comments: