Monday, April 30, 2007

Leskoffer over oorlog voor basisscholen

In de Regiobode van 25 april 2007 vindt u onderstaand stukje waarin Henk Hankel (Velp voor Oranje) een leskoffer over de Tweede Wereldoorlog aanbiedt aan Orthotheek Marant.

foto Marc Pluim
Klik op het artikel voor een grotere en beter leesbare presentatie.